Internering+

foto_website (2)

Welkom op de website internering+

De website ‘Internering +’ biedt u informatie over een multidisciplinair  onderzoek naar de ervaringen van mensen met een interneringsmaatregel, van mensen van wie de interneringsmaatregel is afgelopen, van hun familie en van professionelen die werken met deze personen. De medewerkers aan het onderzoek willen vanuit een sterktegericht perspectief meer kennis verwerven over deze persoonlijke ervaringen. Vanuit deze kennis wil de onderzoeksgroep richtlijnen opstellen die een aanvulling zijn op de praktijk en die daarnaast het huidige beleid ten aanzien van de behandeling en de ondersteuning van deze mensen beïnvloeden.

Het onderzoek is inmiddels afgerond.

Op maandagnamiddag 27 mei 2019 organiseerden wij een studienamiddag waar de ervaringen van geïnterneerde personen en hun familie centraal stonden.

De powerpointpresentaties van deze studienamiddag vindt u terug onder ‘Activiteiten’.

Informatie over de eindpublicatie van het multidisciplinair onderzoek (ism Lieven Nollet), vindt u terug onder ‘Publicaties‘, ‘Boek ‘Sterke verhalen. Interering anders belicht’‘.