Els Schipaanboord

foto ElsEls Schipaanboord studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen (Nederland). In 2012 behaalde zij haar diploma tot meester in de rechten met als specialisaties strafrecht &
criminologie en civiel recht. Gedurende de masterfase van haar studie heeft zij zich onder meer verdiept in de forensische psychiatrie. Zo verrichtte zij empirisch onderzoek naar het vigerend beleid en de praktische uitvoering daarvan bij het onderzoek en de rapportage Pro Justitia. De samenloopproblematiek van verscheidene vormen van regelgeving binnen het strafrechtelijk kader van het onderzoek Pro Justitia stond hierbij centraal (J.W. Hummelen, C.M. van Esch, A.E. Schipaanboord & T.S. van der Veer, ‘Het inzage- en correctierecht bij gedragsdeskundig
onderzoek in strafzaken’, Expertise en Recht 2013, Nr. 2, p. 44-49). Tijdens haar studie heeft zij onder meer in de juridische praktijk en als onderzoeksstagiair gewerkt. Na haar afstuderen is zij als jurist bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht aan het werk gegaan. In 2013 was zij als docent straf- en strafprocesrecht verbonden aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de
Universiteit Leiden. Sinds februari 2014 is Els aangesteld als doctoraatsonderzoeker aan het
Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), binnen de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht van de Universiteit Gent. Zij werkt aan haar proefschrift getiteld “The legal position of mentally ill offenders”. Haar onderzoek richt zich op de normen die de
juridische positie van wetsovertreders met psychiatrische problematiek beheersen. Centraal staan Internationale, Europese en nationale normen op het gebied van strafrecht, mensenrechten en gezondheidsrecht.

Voor een overzicht van de publicaties van Els Schipaanboord, zie:
https://biblio.ugent.be/person/000131310415