Natalie Aga

Foto

Natalie Aga behaalde het diploma van Licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen, optie Orthopedagogiek, in 2001 aan de UGent. In 2006 studeerde ze af als Licentiaat in de Familiale en Seksuologische Wetenschappen (KULeuven). Na een stage in de Zuid-Afrikaanse Pollsmoor Maximum Security Prison (Kaapstad), startte ze haar loopbaan binnen het forensische werkveld in 2005, meer bepaald met het bieden van ortho-agogische ondersteuning aan geïnterneerde personen met een verstandelijke beperking. Ze stond als ortho-agoge in om de individuele ondersteuningsnoden af te stemmen op de justitiële vereisten. Ze oefende de functie van ortho-agoge uit zowel binnen de gevangenis van Gent (OBRA vzw) als binnen een gespecialiseerde afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis (Itinera vzw). Later nam ze de functie van seksuologe (OBRA vzw) op in het arresthuis van Gent, ter ondersteuning van de seksueel delinquenten met een verstandelijke beperking. Dit in combinatie met de coördinatiefunctie van het Platform Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent (PFPCG vzw).

Vanaf 2008 was ze binnen verschillende strafinrichtingen actief als beleidsmedewerker voor de Vlaamse overheid in het kader van de implementatie van het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

Op 6 december 2018 behaalde Natalie Aga de titel van doctor in de Pedagogische Wetenschappen met het proefschrift ‘Recovery of persons labeled as not criminally responsible: a qualitative study grounded in lived experieces’.