Stijn Vandevelde

Stijn

Stijn Vandevelde is orthopedagoog. Sinds 1 oktober 2013 is hij aangesteld als tenure track docent orthopedagogiek bij de vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent. Tot dan was hij, sinds 2005, als docent verbonden aan de Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn, opleiding Bachelor in de Orthopedagogie. Zijn onderzoek en onderzoeksinteresses richten zich onder meer op de forensische orthopedagogiek; de ondersteuning van bijzondere doelgroepen in de orthopedagogiek (waaronder geïnterneerden (met een verstandelijke beperking), personen met verstandelijke beperkingen en bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen, drughulpverlening aan gedetineerden); Quality of Life (onder meer in de forensische hulpverlening) en het Good Lives Model; en theoretische orthopedagogiek. Hij is als lesgever betrokken bij de permanente vorming Forensische Gedragswetenschappen van de Associatie Universiteit Gent. Recente projecten waar Stijn Vandevelde aan meewerkt omvatten onder meer onderzoek rond sociale netwerken van geïnterneerden; onderzoek rond de relatie tussen Quality of Life en recidive bij jongeren die in een gemeenschapsinstelling verblijven; onderzoek rond oudere geïnterneerden; onderzoek rond behandelingsperspectieven van geïnterneerden; en de evaluatie van de centrale aanmeldingspunten voor druggebruikers in de Belgische gevangenissen. Hij is (co-)auteur van verschillende publicaties rond forensische thema’s binnen de orthopedagogiek.