Sofie Van Roeyen

foto Sofie

Sofie Van Roeyen behaalde in 2013 haar diploma master of science in de criminologische wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Als onderdeel van haar studie, liep ze stage in de gevangenis van Gent. Ze voerde daar onderzoek rond suïcidepreventie bij gedetineerden.
Concreet deed ze een kwalitatieve evaluatie voor het meldpunt zelfmoordpreventie (ZMP), waar men gedetineerden aanmeld indien er een vermoeden is dat de betrokkene suïcidale gedachten heeft. Als thesisonderwerp trachtte ze op kwalitatieve wijze inzicht te verkrijgen in het beslissingsproces van onderzoeksrechters in het kader van de voorlopige hechtenis. Gedurende 2013 en 2014 werkte ze aan de Universiteit van Gent (Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse) mee aan de afnames van de derde International Self-Report of Delinquency (ISRD) en verzorgde ze de codering van de enquêtes afgenomen in Vlaanderen.

Van 2014 tot 2018 werkte zij aan haar doctoraat aan de Universiteit Van Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP); en verdedigde daar succesvol haar proefschrift rond: ‘Keerpunten naar desistance bij wetsovertreders met een psychiatrische stoornis’.