Medewerkers

Bij dit onderzoeksproject zijn drie vakgroepen behorende tot drie faculteiten van de Universiteit Gent betrokken, namelijk:

Klik voor de bij dit onderzoek betrokken medewerkers op ‘onderzoekers‘ of ‘promotoren‘.