Eric Broekaert

Eric Broekaert

In memoriam Eric Broekaert

(29-09-2016) Met grote droefheid en verslagenheid melden wij u het overlijden van onze geliefde en bevlogen inspirator, collega en vriend Eric Broekaert (1951-2016)


Eric Broekaert (1951-2016)

Prof. Dr. Eric Broekaert was jarenlang vakgroepvoorzitter en bezieler van de afstudeerrichting Orthopedagogiek aan de Universiteit Gent. Eric Broekaert behaalde zijn PhD na een studie over de drugsvrije therapeutische gemeenschap als nieuwe benadering van een orthopedagogische interventie. Hij was tevens de oprichter van de eerste therapeutische gemeenschap in België (De Kiem, 1976). Als gewoon hoogleraar aan de UGent superviseerde hij verscheidene nationale en internationale studies met betrekking tot pedagogische interventies voor volwassenen met een verslavingsproblematiek en kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen. Zo was hij onder meer als wetenschappelijk expert betrokken in een aantal EU- en VN-projecten.

Eric Broekaert was promotor van een 20-tal doctoraatsstudies en zetelde in adviserende commissies en jury’s van verschillende andere (doctoraats)onderzoeken. Eric Broekaert laat een uitgebreid wetenschappelijk oeuvre na: hij is de auteur van meer dan 100 A1-artikels en een 40-tal andere artikels in internationale peer-reviewed tijdschriften. Hij publiceerde in haast alle hoogstaande internationale journals in de vakgebieden ‘substance abuse’ en ‘psychiatry’. Daarnaast schreef hij meer dan 20 boeken en talloze boekhoofdstukken. Hij trad op als recensent voor verschillende internationale wetenschappelijke tijdschriften en was mede-uitgever van de International Journal of Therapeutic Communities.

Eric Broekaert is mede-oprichter van de European Working Group on Drugs Oriented Research (EWODOR) en van de European Federation of Therapeutic Communities (EFTC). Hij was jarenlang voorzitter van het Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart (Gent) en van EWODOR.

Prof. Broekaert organiseerde verscheidene nationale en internationale congressen in binnen- en buitenland. Hij was een veelgevraagd gastspreker in het buitenland en gaf prestigieuze lezingen in the Great Amphitheatre of the Sorbonne in Parijs (2008), Keble College aan de Universiteit van Oxford (2011) en de Royal College of Psychiatry aan de Universiteit van Londen (2013).