Wouter Vanderplasschen

foto Wouter

Wouter Vanderplasschen is sinds oktober 2010 aangesteld als docent orthopedagogiek aan de vakgroep Orthopedagogiek, UGent. Voor die periode was hij als assistent (1998-2004) en doctor-assistent (2004-2010) verbonden aan dezelfde vakgroep. In 2004 promoveerde hij tot doctor in de Pedagogische Wetenschappen op het thema ‘Implementatie en evaluatie van case management voor druggebruikers met een meervoudige en complexe problematiek’. Het wetenschappelijk onderzoek van Prof. Vanderplasschen richt zich voornamelijk op herstel van verslaving en andere psychische problemen en op de rol van hulpverlening in dit proces. Zijn onderzoek focust onder meer op de toegankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit van het hulpverleningsaanbod voor diverse maatschappelijk kwetsbare groepen. Centrale thema’s hierbij zijn: quality of life, case management, continuïteit van zorg en recovery. Hij is momenteel promotor van een doctoraatsonderzoek over hersteltrajecten van personen met een interneringsstatuut.