Algemeen

Aga, N. (2018). Internering blijft gekneld tussen strafrecht en zorg – Vernieuwingen zijn geen spectaculaire revolutie. Sociaal.net.

Aga, N. (2018). Recovery of persons labeled as not criminally responsible. A qualitative study grounded in lived experiences (Unpublished doctoral dissertation). Ghent University, Ghent, Belgium.

Aga, N. (2017). Het wellness recovery action plan: Herstel van paradigma naar praktijk. Psyche, 29(4), 8-10.

Aga, N., De Landtsheer, I., Vander Laenen, F., & Vanderplasschen, W. (2018). Herstel in een forensische context: een exploratieve studie naar doorleefde ervaringen van geïnterneerde personen in een ambulant, regulier ondersteuningstraject. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 57(11-12), 245- 259.

Aga, N., Rowaert, S., Wuyts, Y., & Vanderplasschen, W. (2017). Historiek en organisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen. In: Vanderplasschen, W., Vandevelde, S., Van Damme, L., Claes, C., & De Pauw, S. (Red.). Orthopedagogische werkvelden in beweging – Recente evoluties en veranderingen in Vlaanderen (6de herziene en uitgebreide druk), (pp. 269-330). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Aga, N., Vander Laenen, F., Vandevelde, S., Vermeersch, E., & Vanderplasschen, W. (2017). Recovery of offenders formerly labeled as not criminally responsible: Uncovering the ambiguity from first-person narratives. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 1-21. doi: 10.1177/0306624X17730617

Aga, N., & Vanderplasschen, W. (2016). De Schone en het Beest: Persoonlijk herstel in een forensische context. In: T. Vander Beken, E. Broekaert, K. Audenaert, F. Vander Laenen, S. Vandevelde, & W. Vanderplasschen (Red.), Sterktes van mensen. Sterktegerichte strategieën voor het ondersteunen van mensen met een psychiatrische problematiek die strafbare feiten pleegden (pp. 149-168). Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.

Busch, C. & Vandevelde, S. (2015). De rehabilitatie van daders: naar een integratie van het Risk-Need-Responsivity-Model en het Good Lives Model? In: C. Wittouck., F. Vander Laenen, & K. Audenaert (red.). Handboek forensische gedragswetenschappen. Antwerpen – Apeldoorn: Maklu.

Claes, B., & Van Roeyen, S. (2015). Criminal careers in transition. The social context of desistance from crime [Book Review]. Panopticon, 36(4), 414-419.

De Clercq, M., & Vander Laenen, F., (2017). Psychiatrische expertises bij internering : de waarborgen in de nieuwe interneringswet zijn welgekomen. Panopticon, 38(4), p.246-263

De Ruysscher, C., Vandevelde, S., Vanderplasschen, W., De Maeyer, J., & Vanheule, S. (2017). The concept of recovery as experienced by persons with dual diagnosis : a systematic review on qualitative research from a first-person perspective. Journal of Dual Diagnosis13(4), 264–279.

De Smet, S., De Keyzer, W., De Donder, L., Ryan, D., Verté, D., Broekaert, E. & Vandevelde, S. (2016). Older offenders deemed criminally irresponsible in Flanders (Belgium): Descriptive results from a retrospective case note study. International Journal of Law and Psychiatry, 46, 35-41. doi: 10.1016/j.ijlp.2016.02.025

De Smet, S., Van Hecke, N., Verté, D., Broekaert, E.,  Ryan D. & Vandevelde, S. (2015). Treatment and control: A qualitative study of older mentally ill offenders’ perceptions on their detention and care trajectory. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 59(9), 964-985.

Dumortier, L., & Vander Laenen, F. (2017). Politionele bejegening van mensen met een verstandelijke beperking : een exploratief onderzoek bij verhoor. Orthopedagogiek, 56(5-6), p.108-121

Eechaudt, V., Vander Laenen, F., & Vander Beken, T. (2017). Het recht op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg in gevangenissen. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 22(5), p.290-298.

Eechaudt, V., Vander Laenen, F., & Vander Beken, T. (2017). Patiëntenrechten in de gevangenis: we zijn er nog niet. Fatik, p.5-12.

Eechaudt, V., Vander Laenen, F., & Vander Beken, T. (2017). Organisation of health care in Belgian prisons : legal framework. Health care in Belgian prisons: scientific report.

Heffernan, R., Ward, T., Vandevelde, S., & Van Damme, L. (2018). Dynamic risk factors and constructing explanations of offending : the risk-causality method. Aggression and Violent Behavior, 44, 47-56

Heimans, H., & Vander Beken, T. (2015). De nieuwe interneringswet van 5 mei 2014. In: J. Casselman, R. De Rycke, & H. Heimans (Eds.), Internering : nieuwe interneringswet en organisatie van de zorg (pp. 49–110). Brugge: Die Keure.

Heimans, H., Vander Beken, T., & Schipaanboord, E. (2015). Eindelijk een echte nieuwe en goede wet op de internering? Deel 1: De gerechtelijke fase. Rechtskundig Weekblad, 1043–1064.

Heimans, H., Vander Beken, T., & Schipaanboord, E. (2015). Eindelijk een echte nieuwe en goede wet op de internering? Deel 2: de uitvoeringsfase. Rechtskundig Weekblad, 42–62.

Jeandarme, I. Pouls, C., Wittouck, C., Vander Laenen, F., Ampe, M., Verelst, R., Degrauwe, S., Oei, T.I. & Bogaerts, S. (2015). Forensische pilootprojecten ‘medium security’. Herval in delictgedrag na behandeling van geïnterneerden ressorterend onder CBM Gent. Panopticon, 36(3), 227-247.

Jeandarme, I., Wittouck, C., Ampe, M., Grouwels, Y., De Varé, J., Oei, T.I., Groenhuijsen, M. & Bogaerts, S. (2015). Forensische pilootprojecten ‘medium security’. Incidenten tijdens behandeling van geïnterneerden ressorterend onder CBM Gent. Panopticon, 36(1), 26-45.

Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., Pouls, C., Oei, T., & Bogaerts, S. (2019). Risk factors associated with inpatient violence during medium security treatment. Journal of Interpersonal Violence. [published online]

Jeandarme, I., Wittouck, C., Vander Laenen, F., Pouls, C., Heimans, H., Oei, T.I., & Bogaerts, S. (2017). Critical incidents and judicial response during medium security treatment. International Journal of Law and Psychiatry, 51, p.54-61.

Lagae, L., Vander Laenen, F., De Pauw, K. & Janssens, F. (2016) (eds). Inleiding. In: F. Vander Laenen, K. De Pauw, L. Lagae & F. Janssens (eds.). Orde van de Dag, thema Mensen met een psychiatrische aandoening: how to deal with it?, 2016/74, 2-4.

Mertens, A. (2018). Detentiebeleving van geïnterneerde vrouwen : een follow-up onderzoek. [doctoraat]

Mertens, A., & Vander Laenen, F. (2018). Als pains of imprisonment ook voelbaar zijn buiten detentie: de beleving van vrouwen met een interneringsmaatregel. Fatik, 35(160), p.17-28

Permentier, A., Vander Laenen, F., Vanderplasschen, W., & Vander Beken, T. (2016). Licht aan het einde van de interneringstunnel voor iedereen? Een stand van zaken en vooruitblik in de aanpak van “onbehandelbare” geïnterneerden. Fatik, 152, p.5-12

Rowaert, S. (2018). Supporting family members of mentally ill offenders: A strengths-based approach. [doctoraat]

Rowaert, S., Audenaert, K., Lemmens, G., & Vandevelde, S. (2018). Family Support Groups for Family Members of Mentally Ill Offenders: Family Expectations and Experiences. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 62(15), 4854-4874. doi: 10.1177/0306624X18780943

Rowaert, S., Hanssens, F., Audenaert, K., Vandevelde, S., & Lemmens, G. (2018). A Family Support Group for family members of offenders with a mental illness – part 2: treatment protocol. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 39(3), 487-500. doi: 10.1002/anzf.1336

Rowaert, S., & Vandevelde, S. (2017). De ervaringen van het sociaal netwerk met betrekking tot het herstelproces van een naaste. In: Vanderplasschen, W., & Vander Laenen, F. (red.). Naar een herstelondersteunende verslavingszorg, (pp. 189-200). Leuven: Acco

Rowaert, S., & Vandevelde, S. (2016). Sociale processen: de persoon in zijn omgeving. In: Decoene, S. (red.). Over stoute dingen doen, (pp. 83-94). Leuven: Acco.

Rowaert, S., & Vandevelde, S. (2016). De ervaringen, noden en behoeften van familieleden tijdens het herstelproces van een delictpleger met een psychiatrische problematiek, met aandacht voor een sterktegericht perspectief. In: Vander Beken, T., Broekaert, E., Audenaert, K., Vander Laenen, F., Vandevelde, S., & Vanderplasschen, W. (red.). Sterktes van mensen: sterktegerichte strategieën voor het ondersteunen van mensen met een psychiatrische problematiek die strafbare feiten pleegden, (pp. 169-189). Antwerpen: Maklu.

Rowaert, S., Vandevelde, S., Audenaert, K., & Lemmens, G. (2018). Family Support Groups for family members of mentally ill offenders: a pilot study. The Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, 29(5), 762-773. doi: 10.1080/14789949.2018.1508482

Rowaert, S., Vandevelde, S., Audenaert, K., & Lemmens, G. (2018). Family Support Groups for Family Members of Mentally Ill Offenders: Therapeutic Factors. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 39(2), 186-199. doi: 10.1002/anzf.1296

Rowaert, S., Vandevelde, S., Lemmens, G., & Audenaert, K. (2017). How family members of mentally ill offenders experience the internment measure and (forensic) psychiatric treatment in Belgium: a qualitative study. International Journal of Law and Psychiatry, 54, 76-82. doi: 10.1016/j.ijlp.2017.05.003

Rowaert, S., Vandevelde, S., Lemmens, G., Vanderplasschen, W., Vander Beken, T., Vander Laenen, F., & Audenaert, K. (2016). The role and experiences of family members during the rehabilitation of mentally ill offenders. International Journal of Rehabilitation Research, 39(1), 11–19.

Schipaanboord, E., & Vander Beken, T. (2015). De interneringswet van 2014. Handboek forensische gedragswetenschappen (pp. 53–80). Maklu.

To, W. T., Vandevelde, S., Soyez, V., De Smet, S., Boers, A., & Vanheule S. (2014). Treatment perspectives on interned mentally ill offenders in a Forensic Psychiatric Center (FPC): a Delphi study on experts’ opinion. Psychology crime & law, 20(1), p. 61-77.

To, W.T., Vanheule, S., De Smet, S. & Vandevelde, S. (2015). The treatment perspectives of mentally ill offenders in medium and high secure forensic settings in Flanders. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 59(14), 1605-1622.

To, W. T., Vanheule, S., & Vandevelde, S. (2015). Screening, beeldvorming en behandeling van personen met complexe ondersteuningsbehoeften die een misdrijf hebben gepleegd. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 54, 284–297.

Vander Beken, T. (2017). De nieuwe interneringswetgeving. In: P. Traest, A. Verhage, & G. Vermeulen (Eds.), Strafrecht en strafprocesrecht : doel of middel in een veranderende samenleving? (Vol. 2016–2017, pp. 341–404). Mechelen: Wolters Kluwer.

Vander Beken, T. (2015). Strafrechtsbedeling en wetsovertreders met een psychiatrische stoornis. In: C. Wittouck, K. Audenaert, & F. Vander Laenen (Eds.), Handboek forensische gedragswetenschappen (pp. 31–51). Antwerpen-Apeldoorn: Maklu.

Vander Beken, T., Broekaert, E., Audenaert, K., Vander Laenen, F., Vandevelde, S., & Vanderplasschen, W. (Eds.). (2016). Sterktes van mensen: sterktegerichte strategieën voor het ondersteunen van mensen met een psychiatrische problematiek die strafbare feiten pleegden. Antwerpen, België ; Apeldoorn, Nederland: Maklu.

Vander Beken, T., Heimans, H., & Schipaanboord, E. (2016). Eindelijk een echte nieuwe en goede wet op de internering? Deel 3 : De reparatie. Rechtskundig Weekblad, 603–619.

Vander Beken, T., & Vander Laenen, F. (2017). Bezorgd om zorg. Panopticon, 38(2), p.77-82

Vander Laenen, F., Sterktegerichte strategieën voor mensen met een psychiatrische problematiek die strafbare feiten pleegden (2016). Psyche, 28(2), p.17-19

Vander Laenen, F. (2015). Van het interneringsfront veel nieuws, Editoriaal, Fatik, 32(148), 3-4.

Vander Laenen, F. (2015). Forensisch welzijnswerk voor geïnterneerden.  In: J. Casselman, R. De Rycke, & H. Heimans (eds). Internering, Nieuwe interneringswet en organisatie van de zorg (pp. 209-223). Brugge: Die Keure.

Vander Laenen, F. (2015). Memorandum Naar een volwaardige gezondheidszorg voor gedetineerden en geïnterneerden in België. Fatik, 32, 145, 28-30.

Vander Laenen, F., & De Pauw, K. (2016). Psychiatrische patiënten en politie: samen in de samenleving? Orde van de dag: Criminaliteit en Samenleving, 74, p.5-11.

Vander Laenen, F., & Eechaudt, V. (2018). Gelijkwaardigheid van de gezondheidszorg in detentie : de wet is er, nu nog de toepassing. Fatik, 35(160), p.3-6

Vander Laenen, F., Goossens, S. & Vandenbussche, V. (2016). Zorg en justitie, samen gedwongen opnames voorkomen. In: F. Vander Laenen, K. De Pauw, L. Lagae & F. Janssens (eds.). Orde van de Dag, thema Mensen met een psychiatrische aandoening: how to deal with it?, 2016/74, 42-51.

Vander Laenen, F., Lagae, L., De Pauw, K., & Janssens, F. (2016). Inleiding: mensen met een psychiatrische aandoening : how to deal with it? Orde van de dag: Criminaliteit en Samenleving, 74, p.2-4

Vander Laenen, F., & Paterson, N. (2016). De eerste audit over de zorg in het FPC Gent: een gemengd positief rapport. Fatik, 33(150), p.17-21

Vander Laenen, F., & Stas, K. (2015). Het beroepsgeheim van hulpverleners in de forensische geestelijke gezondheidszorg. In C. Wittouck, F. Vander Laenen, & K. Audenaert (eds.) (2015). Handboek forensische gedragswetenschappen (pp. 113-140). Antwerpen – Apeldoorn: Maklu.

Vander Laenen, F., & Vandenbussche, V. (2016). Crisis(preventie)plannen bij mensen met een psychische kwetsbaarheid: het cliëntperspectief centraal. Panopticon, 37(3), p.211-216.

Vander Laenen, F., & Vander Beken, T. (2017). The search for integrated paradigms of care for people with mental illness who offend: the enabling personality of Eric Broekaert. Therapeutic Communities, 38(3), p.163-168

Vandevelde, S., Dhoore, T., Schotte, H. & Van Hove, G. (2015). De ondersteuning van personen met een verstandelijke beperking die een misdrijf hebben gepleegd: theoretische inzichten en praktijkgerichte toepassing. In: C. Wittouck., F. Vander Laenen, & K. Audenaert (red.). Handboek forensische gedragswetenschappen. Antwerpen – Apeldoorn: Maklu.

Vandevelde, S., Vander Laenen, F., De Ruysscher, C., …, Broekaert, E. (2018). Reflections on a Service User Perspective in Supporting Persons with Dual Diagnosis: the Case of Villa Voortman. International Journal of Mental Health and Addiction, 16(5), 1189-1192. doi: 10.1007/s11469-017-9840-1

Vandevelde, S., Vander Laenen, F., Van Damme, L., Vanderplasschen, W., Audenaert, K., Broekaert, E., & Vander Beken, T. (2017). Dilemmas in applying strengths-based approaches in working with offenders with mental illness: a critical multidisciplinary review. Aggression and Violent Behavior, 32, p.71-79

Van Roeyen, S. (2018). Een ander leven : een belevingsonderzoek rond desistance bij personen met een psychiatrische problematiek die strafbare feiten plegen. [doctoraat]

Van Roeyen, S. (2014). Desistance – Rijkelijke bloei, maar nog veel jaarringen te gaan. Nieuwsbrief Suggnomè – desistance en herstelrecht, N°2/14, 11-16.

Van Roeyen, S., Anderson, S., Vanderplasschen, W., Colman, C., & Vander Laenen, F. (2017). Desistance in drug-using offenders : a narrative review. European Journal of Criminology, 14(5), p.606-625

Van Roeyen, S., Van Audenhove, S., & Vander Laenen, F. (2016). Desistance bij wetsovertreders met een psychiatrische problematiek: tussen droom en daad staat de internering in de weg. Cahiers Politiestudies, 3(40), p.171-190

Van Roeyen, S., Van Audenhove, S., Vanderplasschen, W., & Vander Laenen, F. (2016). Het desistance proces van wetsovertreders met een psychiatrische problematiek gehypothekeerd door de internering. In: T. Vander Beken, E. Broekaert, K. Audenaert, F. Vander Laenen, S. Vandevelde, & W. Vanderplasschen (Red.), Sterktes van mensen. Sterktegerichte strategieën voor het ondersteunen van mensen met een psychiatrische problematiek die strafbare feiten pleegden (pp. 123-148). Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.

Verbeke, P., Vermeulen, G., Vander Beken, T., & Meysman, M. (2015). Protecting the fair trial rights of mentally disordered defendants in criminal proceedings: exploring the need for further EU action. International Journal of Law and Psychiatry, 41, 67–75.

Wittouck, C. (2019). Persons with mental illness who offended and procedural justice. Giving voice to persons subjected to an internment measure about their interactions with power holders. Unpublished doctoral dissertation. Ghent: Ghent University.

Wittouck, C., Audenaert, K., & Vander Laenen, F. (2015). Handboek forensische gedragswetenschappen. Antwerpen – Apeldoorn: Maklu.

Wittouck, C., & Vander Beken, T. (2019). Recovery, desistance, and the role of procedural justice in working alliances with mentally ill offenders: a critical review. Addiction Research and Theory, Published online: 07 Jan 2019.

Wittouck, C., Vander Beken, T., & Audenaert, K. (2016). “What we don’t know, we fear”: how a procedural justice framework could enhance the quality of encounters between the police and the mentally ill. Cahiers Politiestudies, 3(40), 73–92.

Wittouck, C., Vander Laenen, F., & Audenaert, K. (2016). ‘Authority meets mentally ill’: het belang van procedurele rechtvaardigheid. In: T. Vander Beken, E. Broekaert, K. Audenaert, F. Vander Laenen, S. Vandevelde, & W. Vanderplasschen (Red.), Sterktes van mensen. Sterktegerichte strategieën voor het ondersteunen van mensen met een psychiatrische problematiek die strafbare feiten pleegden (pp. 95-121). Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.