Sara Rowaert

Foto

Sara Rowaert behaalde in 2013 het diploma Master in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek aan de Universiteit Gent. Ze beëindigde deze studie met een masterproef over volwassenen met een autismespectrumstoornis en verslavingsproblematiek.

Sinds februari 2014 is Sara tewerkgesteld aan de Vakgroep Orthopedagogiek van de UGent. Ze heeft er onderzoek gedaan naar de ervaringen van familieleden van personen die geïnterneerd zijn (geweest). Op 1 februari 2018 heeft Sara haar doctoraat met als titel: ‘Supporting family members of mentally ill offenders: A strengths-based approach’, verdedigd.

Momenteel is Sara tewerkgesteld als doctor-assistent aan de Vakgroep Orthopedagogiek, waar ze onderzoek doet naar onder andere familie herstel, ervaringen en ondersteuning van familieleden binnen de forensische geestelijke gezondheidszorg.